Харківське математичне товариство було створено 1879 року. Матеріали його засідань (протоколи і повідомлення) регулярно друкувалися: з 1879 по 1887 рік вийшли друком 18 випусків. З 1888 року почала видаватися друга серія "Повідомлень"; останній її том (16-й) вийшов у 1918 році.

У "Повідомленнях Харківського математичного товариства" публікувалися багато відомих математиків того часу, як ті, що працювали в Харкові (А. М. Ляпунов, В. А. Стеклов), так і члени-кореспонденти товариства (П. Л. Чебишев, А. А. Марков). Деякі статті, які мали великий вплив на розвиток математики, оцифровані, їх можна знайти на різних web-ресурсах. Але було б цікаво подивитися не лише на окремі статті, а й на випуски загалом: якими задачами займалися, які результати одержували й обговорювали математики на той час.

Тут викладено повні тексти "Повідомлень Харківського математичного товариства". Ми оцифрували всі 18 випусків першої серії, всі 16 томів другої серії, всі 3 томи третьої серії та три томи четвертої серії. Книги для сканування надано Центральною науковою бібліотекою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Автор ідеї та координатор: професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Ігнатович Світлана Юріївна.

Дякуємо за допомогу студентам кафедри прикладної математики: Верещагіній Юлії, Касенковій Анастасії, Невмержицькій Олені, Півненко Анні, Потуроєвій Анні, Харченко Інні, Царевській Анастасії, Передерію Максиму, Кашину Сергію, Гавриленку Ігорю.

Дякуємо за сприяння завідувачу кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна професору Коробову Валерію Івановичу.

Дякуємо за підтримку фонду імені Н. І. Ахієзера.